SABORES ILUSTRADOS NO CAMIÑO INGLÉS

CITES, no seu ámbito turístico, ten como obxectivos difundir e facilitar a comercialización do Camiño Inglés e converter Ferrol no primeiro destino Ilustrado de España. Polo que este proxecto impulsa e aúna os dous obxectivos, difunde o coñecemento e capta o apoio local e do resto do mundo á candidatura do Porto da Ilustración de Ferrol a Patrimonio da Humanidade da UNESCO.

TALONARIO

DE VANTAXES ILUSTRADAS

Obter o Talonario é moi fácil. Poderán conseguilo presentando a Credencial na Oficina de Turismo de Ferrol (Paseo da Mariña), no Parador de Turismo, Hostal Zahara ou no Hotel Real de Ferrol.

ANDAINAS

ILUSTRADAS POLO CAMIÑO INGLÉS

Colectivos da cidade e da contorna realizarán gratuitamente un percorrido que pasa polos tres barrios principais do Ferrol do século XVIII: Ferrol Vello, A Madalena e Esteiro. A Andaina consistirá nunha visita guiada e teatralizada, cunha degustación ilustrada e un agasallo moi especial.

AGASALLO

para PEREGRINOS E PEREGRINAS.

Xunto co completo material informativo, MAPA-Folleto de Sabores, un tarxetón cos ESPAZOS ILUSTRADOS  e outro dos AMIGOS DO CAMIÑO INGLÉS de Ferrol coas súas especialidades, cada peregrino/a recibirá un BRAZALETE en forma de GARFO que lle acompañará na súa experiencia xacobina e que fará que lembre Ferrol cando volva ao seu destino.

DETALLE

ILUSTRADO.

Cada participante nas ANDAINAS recibirá a mesma documentación que @s peregrin@s xunto cun ABANICO e un tarxetón en forma de camafeo coa imaxe de FERROL, DESTINO ILUSTRADO. 

SABORES ILUSTRADOS EN EL CAMINO INGLÉS

CITES, en su ámbito turístico, tiene como objectivos difundir y facilitar la comercialización del Camino Inglés y convertir Ferrol en el primer destino Ilustrado de España. Por lo que este proyecto impulsa y aúna los dos objetivos, difunde el conocimiento y capta el apoyo local y del resto del mundo a la candidatura de Puerto de la Ilustración de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

TALONARIO

DE VENTAJAS ILUSTRADAS

Obtener el Talonario es muy fácil. Podrán conseguirlo presentando la Credencial en la Oficina de Turismo de Ferrol (Paseo de La Marina), en el Parador de Turismo, Hostal Zahara o en el Hotel Real de Ferrol.

CAMINATAS

ILUSTRADAS POR CAMINO INGLÉS

Colectivos de la ciudad y el contorno realizarán gratuitamente un recorrido que pasa por los tres barrios principales del Ferrol del siglo XVIII: Ferrol Vello, La Magdalena y Esteiro. La Caminata consistirá en una visita guiada y teatralizada, con una degustación ilustrada y un regalo muy especial.

AGASALLO

para PEREGRINOS E PEREGRINAS.

Xunto co completo material informativo, MAPA-Folleto de Sabores, un tarxetón cos ESPAZOS ILUSTRADOS  e outro dos AMIGOS DO CAMIÑO INGLÉS de Ferrol coas súas especialidades, cada peregrino/a recibirá un BRAZALETE en forma de GARFO que lle acompañará na súa experiencia xacobina e que fará que lembre Ferrol cando volva ao seu destino.

DETALLE

ILUSTRADO.

Cada participante en las CAMINATAS recibirá la misma documentación que l@s peregrin@s junto con un ABANICO y un tarjetón en forma de camafeo con la imagen de FERROL, DESTINO ILUSTRADO. 

ESTÁ FORMADA POR ESTABLECEMENTOS QUE RECUPERAN O ESTILO DE VIDA que, no século XVIII, enchía as rúas e prazas ferrolás, tanto con sabores propios da época (almorzo, viño, aperitivo, doces…) como cos detalles ilustrados que albergan no seu interior. 

BUSCA O DISTINTIVO, DESGARGA A APP E DESFRUTA DAS IMAXES DE REALIDADE AUMENTADA.  

CLICA AQUÍ E DESCARGA A APP

POLÍTICA DE PRIVACIDADE. Ferrol Ilustrado RA usa a cámara do dispositivo para tomar fotos e poder usar así as súas capacidades de realidade aumentada. Soamente é empregada para este fin.

ESTÁ FORMADA POR ESTABLECEMENTOS QUE RECUPERAN EL ESTILO DE VIDA que, en el siglo XVIII, llenaban las calles y plazas ferrolanas, tanto con sabores propios de la época (desayuno, vino, aperitivo, dulces…) como con los detalles ilustrados que albergan en su interior. 

BUSCA EL DISTINTIVO, DESGARGA LA APP Y DISFRUTA DE LAS IMAXES DE REALIDAD AUMENTADA.  

CLICA AQUÍ Y DESCARGA LA APP

POLÍTICA DE PRIVACIDAD. Ferrol Ilustrado RA usa la cámara del dispositivo para tomar fotos y poder usar así sus capacidades de realidad aumentada. Solamente es empleada para este fin.

UNHA DAS GRANDES APOSTAS DE CITES.

O patrimonio material ilustrado da cidade e a recuperación do estilo de vida da época, converten a Ferrol no PRIMEIRO DESTINO ILUSTRADO DE ESPAÑA

Ferrol é froito do milagre ilustrado. Unha época gloriosa que marcou o seu pasado, presente e futuro. Unha historia e un legado que pertence aos ferroláns e ferrolanas, do que sentirse profundamente orgullosos/as, e un claro reforzo á candidatura de Ferrol como Patrimonio da Humanidade. 

DESCARGA O FOLLETO!

PONTE A PROBA! DESCUBRE CANTO SABES DO FERROL ILUSTRADO

UNA DE LAS GRANDES APUESTAS DE CITES.

El patrimonio material ilustrado de la ciudad y la recuperación del estilo de vida de la época, convierten a Ferrol en el PRIMER DESTINO ILUSTRADO DE ESPAÑA

Ferrol es fruto del milagro ilustrado. Una época gloriosa que marcó su pasado, presente y futuro. Una historia y un legado que pertenece a los ferrolanos y ferrolanas, del que sentirse profundamente orgullosos/as, y un claro refuerzo a la candidatura de Ferrol como Patrimonio de la Humanidad.

SÍNTETE ORGULLOSO/A  PORQUE...

FERROL É O ÚNICO PORTO MILITAR DA ILUSTRACIÓN DE TODA EUROPA, QUE SE CONSERVA INTACTO E EN ACTIVO.

FOI A MAIOR E MELLOR BASE NAVAL DO SÉCULO SVIII, TODO UN REFERENTE NO MUNDO.

O ESTALEIRO DE ESTEIRO FOI O PRIMEIRO QUE CONTOU CON DOCE GRADAS, CAPAZ de CONSTRUIR 12 NAVÍOS Á VEZ. OS DENOMINADOS, POLO SEU NÚMERO, “O APOSTOLADO”.

O SANTA ANA, construido en Ferrol, é o PRIMEIRO NAVÍO DO MUNDO CON MÁIS DE 100 CAÑÓNS: 112. 

O ARGONAUTA, último navío de liña construido en Ferrol, foi a ENVIDIA DA ARMADA MUNDIAL.

FERROL é a primeira gran urbe de Galicia, con 25.000 habitantes.

O CANTÓN É A PRIMEIRA ALAMEDA URBANA DE GALICIA.

En Ferrol, nacen AS PRIMEIRAS GALERÍAS, unha idea que procede dos galeóns dos barcos piratas, e que é exportada a outras cidades de Galicia. 

O HOSPITAL NAVAL DO FERROL ILUSTRADO, foi un dos mellores de Europa na súa época.

BATALLA DE BRIÓN (26 agosto 1800). ÚNICO INTENTO DE ATAQUE QUE PADECE A CIDADE. Os ingleses entran polos montes de Doniños coa intención de tomar o Castelo de San Felipe. Un ataque frustrado pola reacción das autoridades locais e a poboación civil. O propio Napoleón brindou por esta victoria da Armada española.

SIÉNTETE ORGULLOSO/A  PORQUE...

FERROL ES EL ÚNICO PORTO MILITAR DE LA ILUSTRACIÓN DE TODA EUROPA, QUE SE CONSERVA INTACTO Y EN ACTIVO.

FUE LA MAYOR Y MEJOR BASE NAVAL DEL SIGLO SVIII, TODO UN REFERENTE EN EL MUNDO.

EL ASTILLERO DE ESTEIRO FUE EL PRIMERO QUE CONTÓ CON DOCE GRADAS, CAPAZ de CONSTRUIR 12 NAVÍOS A LA VEZ. LOS DENOMINADOS, POR SU NÚMERO, “EL APOSTOLADO”.

EL SANTA ANA, construido en Ferrol, es el PRIMER NAVÍO DEL MUNDO CON MÁS DE 100 CAÑONES: 112. 

EL ARGONAUTA, último navío de línea construido en Ferrol, fue la ENVIDIA DE LA ARMADA MUNDIAL.

FERROL es la primera gran urbe de Galicia, con 25.000 habitantes.

EL CANTÓN ES LA PRIMERA ALAMEDA URBANA DE GALICIA.

En Ferrol, nacen LAS PRIMERAS GALERÍAS, una idea que procede de los galeones de los barcos piratas, y que es exportada a otras ciudades de Galicia. 

EL HOSPITAL NAVAL DEL FERROL ILUSTRADO, fue uno de los mejores de Europa en su época.

BATALLA DE BRIÓN (26 agosto 1800). ÚNICO INTENTO DE ATAQUE QUE PADECE LA CIUDAD. Los ingleses entran por los montes de Doniños con la intención de tomar el Castillo de San Felipe. Un ataque frustrado por la reacción de las autoridades locales y de la población civil. El propio Napoleón brindó por esta victoria de la Armada española.

© CITES FERROL